Remedial Teaching

Remedial Teaching betekent letterlijk: ‘herstellend leren’.

Remedial Teaching wordt ingezet om achterstanden weg te werken.

 

Remedial teaching is niet hetzelfde als ‘bijles’.

Ik heb na mijn onderwijsopleiding nog een tweejarige opleiding remedial teaching gevolgd.

 

Een Remedial Teacher gaat dieper in op het oplossen van het probleem dan iemand die bijles geeft.

Onze kennis op dit gebied is groter, daar we een gerichte opleiding hebben gehad. 

 

Ik geef hulp aan kinderen die, om wat voor reden dan ook, zijn vastgelopen in hun leerproces.

Dit kunnen kinderen zijn met een diagnose zoals bijvoorbeeld dyscalculie of dyslexie, maar dit is niet noodzakelijk.

Sommige kinderen hebben wat extra tijd en extra uitleg nodig om de leerstof te begrijpen en eigen te maken.

Ik onderzoek waar het probleem zit en ga dan gericht aan de slag.

Samen met het kind en de ouders gaan we op zoek naar een aanpak die wel werkt.

Ook een nauw contact met de school en leerkracht kan hierbij mogelijk zijn.

Mijn doel is om kinderen handvaten te bieden waardoor ze weer zelfstandig verder kunnen in het onderwijs.

 

 

Ieder kind beschikt over talenten, ze moeten ze alleen ontdekken en leren in te zetten!